Değerlendirme ve Puanlama Tablosu

İçerik Yönünden DeğerlendirmePuan
Seçilen başlığın konuya uygunluğu5
Başlık-içerik uyumu5
Seçilen başlıkla ilgili alıntılara yer verme10
Yazının özgün fikirler ve yapıcı düşünler içermesi15
Çıkarımları doğru bir biçimde yorumlama ve tartışma becerisi15
Analiz/derleme yazısı ise vakayı saptama ve bütüncül bir şekilde ortaya koyma becerisi ve
Eleştiri yazısı ise sorunu tanımlama ve tartışma becerisi
20
  
Şekil Yönünden DeğerlendirmePuan
Yazım kurallarına uygunluk10
Yazım dilinin etik kuralları çerçevesinde oluşu10
Kullanılan dilin anlaşılır olması10

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön